من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال تالارها > تالار > تالار الماس شهر اصفهان | من و شهر
۱ ۰

تالار الماس شهر

تالار الماس شهر اصفهانتالار الماس شهر اصفهانتالار الماس شهر اصفهانتالار الماس شهر اصفهانتالار الماس شهر اصفهانتالار الماس شهر اصفهانتالار الماس شهر اصفهانتالار الماس شهر اصفهانتالار الماس شهر اصفهانتالار الماس شهر اصفهان

اطلاعات تماس تالار الماس شهر

۰۹۱۳ ۲۱۸ ۱۶۱۱
۰۹۱۳ ۲۰۹ ۱۶۳۵
۰۳۱ ۳۳۶۰ ۰۱۲۶
اصفهان ، فلکه دانشگاه صنعتی، به سمت امامزاده سید محمد ، رو به روی ورودی دانشگاه صنعتی
http://manoshahr.ir/almas-e-shahr
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات تالار الماس شهر

مشخصات - امکانات
امکانات سالن غذاخوری
مشخصات سالن غذا خوری
امکانات سالن پذیرایی
مشخصات سالن پذیرایی