من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال تالارها > تالار > تالار شاپرک اصفهان | من و شهر
۰ ۱۹۱۷

تالار شاپرک

تالار شاپرک اصفهانتالار شاپرک اصفهانتالار شاپرک اصفهانتالار شاپرک اصفهانتالار شاپرک اصفهانتالار شاپرک اصفهان

اطلاعات تماس تالار شاپرک

۰۳۱ ۳۶۵۴ ۰۵۶۳
اصفهان ، جاده اصفهان-شیراز ، روبروی پمپ بنزین مرغ
http://manoshahr.ir/shaparak
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات تالار شاپرک

امکانات سالن غذاخوری
مشخصات سالن غذا خوری
امکانات سالن پذیرایی
مشخصات سالن پذیرایی
مشخصات - امکانات