من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال تالارها > تالار > تالار هما اصفهان | من و شهر
۰ ۲۰۱۱

تالار هما

تالار هما اصفهانتالار هما اصفهانتالار هما اصفهانتالار هما اصفهانتالار هما اصفهانتالار هما اصفهان
نمایش عکس

اطلاعات تماس تالار هما

۰۹۰۳ ۵۷۲ ۱۱۴۴
۰۹۳۳ ۳۲۸ ۳۹۹۰
۰۳۱ ۳۵۷۲ ۱۱۴۵
۰۳۱ ۳۵۷۲ ۱۱۴۴
اصفهان ، شهرک صنعتی جی ، نبش خیابان دهم

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات تالار هما

مشخصات - امکانات
مشخصات سالن غذا خوری
امکانات سالن پذیرایی
مشخصات سالن پذیرایی
من و شهر
من و شهر

بتاهای جدید

%25 تخفیف رنگ مو کوتاه
25%
۴۵,۰۰۰ ت
۳۳,۷۵۰ ت
۲ ماه و ۸۱ روز + ۲۰:۳۸:۳۷
۱۵۰
%25 تخفیف رنگ مو متوسط
25%
۶۵,۰۰۰ ت
۴۸,۷۵۰ ت
۲ ماه و ۸۱ روز + ۲۰:۳۸:۳۷
۱۲۰
%25 تخفیف رنگ مو بلند
25%
۸۵,۰۰۰ ت
۶۳,۷۵۰ ت
۲ ماه و ۸۱ روز + ۲۰:۳۸:۳۷
۱۱۰
%30 تخفیف پدیکور با کوکتل درمانی
30%
۵۰,۰۰۰ ت
۳۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۱ روز + ۲۰:۳۸:۳۷
۱۰۰
%35 تخفیف پکیج زیبایی عقد
35%
۸۰۰,۰۰۰ ت
۵۲۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۱ روز + ۲۰:۳۸:۳۷
۷۰
%25 تخفیف اصلاح و ابرو بانوان
25%
۲۵,۰۰۰ ت
۱۸,۷۵۰ ت
۲ ماه و ۸۱ روز + ۲۰:۳۸:۳۷
۲۰۰