من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال تالارها > تالار > تالار هما اصفهان | من و شهر
۰ ۱۶۸۴

تالار هما

تالار هما اصفهانتالار هما اصفهانتالار هما اصفهانتالار هما اصفهانتالار هما اصفهانتالار هما اصفهان

اطلاعات تماس تالار هما

۰۹۰۳ ۵۷۲ ۱۱۴۴
۰۹۳۳ ۳۲۸ ۳۹۹۰
۰۳۱ ۳۵۷۲ ۱۱۴۵
۰۳۱ ۳۵۷۲ ۱۱۴۴
اصفهان ، شهرک صنعتی جی ، نبش خیابان دهم
http://homarc.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات تالار هما

مشخصات - امکانات
مشخصات سالن غذا خوری
امکانات سالن پذیرایی
مشخصات سالن پذیرایی