من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال تالارها > تالار > تالار هشت بهشت اصفهان | من و شهر
۱ ۰

تالار هشت بهشت

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس تالار هشت بهشت

۰۹۱۳ ۴۳۳ ۲۳۴۳
۰۳۱ ۳۳۵۱ ۷۸۰۷
۰۹۱۳ ۱۰۰ ۹۶۴۴
اصفهان ، انتهای بلوار آتشگاه ، دو راهی آتشگاه ، جنب بانک صادرات ، روبه روی اداره ی برق
http://manoshahr.ir/hasht-behesht
insta: talarhashtbehesht

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات تالار هشت بهشت

مشخصات - امکانات
امکانات سالن غذاخوری
مشخصات سالن غذا خوری
امکانات سالن پذیرایی
مشخصات سالن پذیرایی