من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال تالارها > تالار > مجموع تالار آفتاب اصفهان | من و شهر
۰ ۵۶۹۷

مجموع تالار آفتاب

مجموع تالار آفتاب اصفهان مجموع تالار آفتاب اصفهان مجموع تالار آفتاب اصفهان مجموع تالار آفتاب اصفهان مجموع تالار آفتاب اصفهان مجموع تالار آفتاب اصفهان مجموع تالار آفتاب اصفهان مجموع تالار آفتاب اصفهان

اطلاعات تماس مجموع تالار آفتاب

۰۹۱۳ ۳۰۲ ۹۵۹۷
۰۳۱ ۳۵۲۳ ۰۷۷۵
۰۳۱ ۳۵۲۳ ۰۷۷۴
۰۳۱ ۳۵۲۱ ۷۷۴۴
اصفهان، خیابان جی، بعد از سه راهی ترمینال جی، نرسیده به چهارراه اریسون (بانک ملی)
http://manoshahr.ir/aftab
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات مجموع تالار آفتاب

مشخصات - امکانات
امکانات سالن غذاخوری
مشخصات سالن غذا خوری
امکانات سالن پذیرایی
مشخصات سالن پذیرایی

لیست قیمت مجموع تالار آفتاب

لیست قیمت اشتراک