من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال تالارها > تالار > تالار پذیرایی بزرگ کاوه اصفهان | من و شهر
۰ ۲۴۹۰

تالار پذیرایی بزرگ کاوه

تالار پذیرایی بزرگ کاوه اصفهان تالار پذیرایی بزرگ کاوه اصفهان تالار پذیرایی بزرگ کاوه اصفهان من و شهرتالار پذیرایی بزرگ کاوه اصفهان تالار پذیرایی بزرگ کاوه اصفهان تالار پذیرایی بزرگ کاوه اصفهان تالار پذیرایی بزرگ کاوه اصفهان تالار پذیرایی بزرگ کاوه اصفهان

اطلاعات تماس تالار پذیرایی بزرگ کاوه

۰۹۱۳ ۱۱۴ ۶۶۳۱
۰۳۱ ۳۴۳۳ ۶۸۳۳
۰۳۱ ۳۴۳۳ ۶۹۱۰
اصفهان ،خیابان کاوه ، سه راه ملک شهر ، نگارستان
http://manoshahr.ir/bozorgeh-e-kaveh
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات تالار پذیرایی بزرگ کاوه

امکانات سالن غذاخوری
مشخصات سالن غذا خوری
امکانات سالن پذیرایی
مشخصات سالن پذیرایی
مشخصات - امکانات

لیست قیمت تالار پذیرایی بزرگ کاوه

لیست قیمت اشتراک