من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال تالارها > تالار > تالار فدک نوین اصفهان | من و شهر
۰ ۱۹۷۴

تالار فدک نوین

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس تالار فدک نوین

۰۳۱ ۳۴۵۹ ۰۴۵۹
اصفهان ، بلوار بعثت ، نرسیده به فلکه تاکسیرانی ، پشت سنگبری بهمن
http://manoshahr.ir/fadak-novin
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات تالار فدک نوین

مشخصات - امکانات
امکانات سالن غذاخوری
مشخصات سالن غذا خوری
امکانات سالن پذیرایی
مشخصات سالن پذیرایی

لیست قیمت تالار فدک نوین

لیست قیمت اشتراک