من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال تالارها > تالار > تالار ستاره اصفهان | من و شهر
۰ ۳۱۷۱

تالار ستاره

تالار ستاره اصفهانتالار ستاره اصفهانتالار ستاره اصفهانتالار ستاره اصفهانتالار ستاره اصفهانتالار ستاره اصفهان

اطلاعات تماس تالار ستاره

۰۳۱ ۳۵۵۲ ۱۰۲۹
اصفهان ، انتهای بزرگراه شهید آقابابایی ، میدان جوان ، ابتدای خیابان جوان ، جنب کارخانه آرد ستاره

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات تالار ستاره

مشخصات - امکانات
امکانات سالن غذاخوری
مشخصات سالن غذا خوری
امکانات سالن پذیرایی
مشخصات سالن پذیرایی

لیست قیمت تالار ستاره

لیست قیمت اشتراک