من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال تالارها > تالار > تالار رویا اصفهان | من و شهر
۰ ۳۲۲۸

تالار رویا

من و شهرتالار رویا اصفهانتالار رویا اصفهانتالار رویا اصفهانتالار رویا اصفهانتالار رویا اصفهان

اطلاعات تماس تالار رویا

۰۹۱۳ ۱۰۷ ۰۰۹۸
۰۹۱۳ ۱۰۷ ۰۰۹۸
۰۳۱ ۳۵۳۱ ۷۲۰۰
۰۳۱ ۳۵۳۱ ۷۲۰۰
اصفهان،خیابان مشتاق سوم، سه راه پینارت ،خیابان ارغوانیه(ابتدای خیابان)، بعد از ایران خودرو
www.manoshahr.ir
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

Icon

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات تالار رویا

Icon
امکانات سالن غذاخوری
Icon
مشخصات سالن غذا خوری
Icon
امکانات سالن پذیرایی
Icon
مشخصات سالن پذیرایی
Icon
مشخصات - امکانات

لیست قیمت تالار رویا

Icon
لیست قیمت اشتراک

بتاهای جدید

ورزش در آب نیمه خصوصی ستارگان
32%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۰۴,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۶ روز + ۱۹:۱۶:۰
۲۰
آموزش والیبال تکمیلی
20%
۹۰,۰۰۰ ت
۷۲,۰۰۰ ت
اتمام زمان
۵۰
مشاوره روانشناسی
20%
۷۵,۰۰۰ ت
۶۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۱ روز + ۱۹:۱۶:۰
۳۵
تست شخصیت
80%
۷۰,۰۰۰ ت
۱۴,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۱ روز + ۱۹:۱۶:۰
۳۵
آموزش شنا خصوصی قهرمانان
15%
۴۵۰,۰۰۰ ت
۳۸۲,۵۰۰ ت
۰ ماه و ۲۱ روز + ۱۹:۱۶:۰
۴۰
ورزش در آب عمومی ستارگان
30%
۲۰۰,۰۰۰ ت
۱۴۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۷ روز + ۲۰:۱۶:۰
۱۴
اشتراک 2۰ جلسه ای استخر علوی بهارستان
25%
۱۰۰,۰۰۰ ت
۷۵,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۷ روز + ۲۰:۱۶:۰
۵۵
باشگاه بدنسازی زیتون شهرک امیریه
25%
۱۰۰,۰۰۰ ت
۷۵,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۷ روز + ۲۰:۱۶:۰
۴۵