من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال تالارها > تالار > تالار همسران اصفهان | من و شهر
۰ ۴۴۴۹

تالار همسران

تالار همسران اصفهانتالار همسران اصفهانتالار همسران اصفهانتالار همسران اصفهانتالار همسران اصفهان

اطلاعات تماس تالار همسران

۰۳۱ ۳۵۳۱ ۸۲۰۳
۰۳۱ ۳۵۳۱ ۸۲۰۴
اصفهان،خیابان مشتاق سوم ، روبروی بیمارستان چمران،کوچه پیوند ، انتهای کوچه
http://manoshahr.ir/hamsaran
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات تالار همسران

مشخصات - امکانات
امکانات سالن غذاخوری
مشخصات سالن غذا خوری
امکانات سالن پذیرایی
مشخصات سالن پذیرایی

لیست قیمت تالار همسران

لیست قیمت اشتراک