من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال تالارها > تالار > تالار حسام اصفهان | من و شهر
۱ ۰

تالار حسام

تالار حسام اصفهانتالار حسام اصفهانتالار حسام اصفهانتالار حسام اصفهان

اطلاعات تماس تالار حسام

۰۹۱۳ ۶۴۹ ۰۵۵۸
۰۹۱۲ ۲۱۵ ۴۵۷۳
۰۳۱ ۳۳۸۷ ۶۷۱۶
۰۳۱ ۳۳۸۶ ۳۲۳۰
اصفهان،خیابان امام خمینی ، خیابان مشیرالدوله، چهارراه دوم، سمت چپ،خیابان مبتکران
http://manoshahr.ir/hesam
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات تالار حسام

امکانات سالن غذاخوری
مشخصات سالن غذا خوری
امکانات سالن پذیرایی
مشخصات سالن پذیرایی
مشخصات - امکانات

لیست قیمت تالار حسام

لیست قیمت اشتراک