من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال تالارها > تالار > تالار نفیس (پردیس) اصفهان | من و شهر
۰ ۲۲۲۴

تالار نفیس (پردیس)

تالار نفیس اصفهانتالار نفیس اصفهانتالار نفیس اصفهانتالار نفیس اصفهانتالار نفیس اصفهانتالار نفیس اصفهانتالار نفیس اصفهان
نمایش عکس

اطلاعات تماس تالار نفیس (پردیس)

۰۹۱۳ ۱۱۰ ۱۹۲۵
۰۳۱ ۳۵۲۴ ۸۳۱۲
اصفهان،خیابان جی ، ایستگاه ابهر ، طبقه فوقانی استخر پردیس

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات تالار نفیس (پردیس)

مشخصات - امکانات
امکانات سالن غذاخوری
مشخصات سالن غذا خوری
امکانات سالن پذیرایی
مشخصات سالن پذیرایی
من و شهر
من و شهر

بتاهای جدید

%35 تخفیف پکیج زیبایی عقد
35%
۸۰۰,۰۰۰ ت
۵۲۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۱ روز + ۲۰:۵۶:۵۳
۷۰
%25 تخفیف کوتاهی مو بانوان
25%
۴۰,۰۰۰ ت
۳۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۱ روز + ۲۰:۵۶:۵۳
۱۰۰
%25 تخفیف رنگ مو متوسط
25%
۶۵,۰۰۰ ت
۴۸,۷۵۰ ت
۲ ماه و ۸۱ روز + ۲۰:۵۶:۵۳
۱۲۰
%25 تخفیف کاشت ناخن
25%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۹۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۱ روز + ۲۰:۵۶:۵۳
۱۵۰
%25 تخفیف شنیون
25%
۱۰۰,۰۰۰ ت
۷۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۱ روز + ۲۰:۵۶:۵۳
۱۵۰
%3۵ تخفیف آرایش عروس(پکیج 1)
35%
۱,۰۰۰,۰۰۰ ت
۶۵۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۱ روز + ۲۰:۵۶:۵۳
۵۰