من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال تالارها > تالار > کاخ تالار سپید اصفهان |َ من و شهر
۰ ۳۰۹۹

کاخ تالار سپید

نمایش عکس

اطلاعات تماس کاخ تالار سپید

۰۳۱ ۳۵۳۱ ۹۱۱۴
اصفهان ، پایانه مشتاق سوم ، روبروی بیمارستان چمران

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات کاخ تالار سپید

امکانات سالن غذاخوری
مشخصات سالن غذا خوری
امکانات سالن پذیرایی
مشخصات سالن پذیرایی
مشخصات - امکانات
من و شهر
من و شهر

بتاهای جدید

%30 تخفیف پدیکور با کوکتل درمانی
30%
۵۰,۰۰۰ ت
۳۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۰ روز + ۲۱:۲۷:۳۲
۱۰۰
%25 تخفیف رنگ مو متوسط
25%
۶۵,۰۰۰ ت
۴۸,۷۵۰ ت
۲ ماه و ۸۰ روز + ۲۱:۲۷:۳۲
۱۲۰
%25 تخفیف کوتاهی مو بانوان
25%
۴۰,۰۰۰ ت
۳۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۰ روز + ۲۱:۲۷:۳۲
۱۰۰
%40 تخفیف بافت آفریقایی شاخه ای
40%
۲,۰۰۰ ت
۱,۲۰۰ ت
۲ ماه و ۸۰ روز + ۲۱:۲۷:۳۲
۱۰۰
%25 تخفیف رنگ مو کوتاه
25%
۴۵,۰۰۰ ت
۳۳,۷۵۰ ت
۲ ماه و ۸۰ روز + ۲۱:۲۷:۳۲
۱۵۰
%25 تخفیف مانیکور
25%
۲۵,۰۰۰ ت
۱۸,۷۵۰ ت
۲ ماه و ۸۰ روز + ۲۱:۲۷:۳۲
۹۰