من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال تالارها > تالار > کاخ تالار سپید اصفهان |َ من و شهر
۱ ۰

کاخ تالار سپید

اطلاعات تماس کاخ تالار سپید

۰۳۱ ۳۵۳۱ ۹۱۱۴
اصفهان ، پایانه مشتاق سوم ، روبروی بیمارستان چمران
http://manoshahr.ir/sepid
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات کاخ تالار سپید

امکانات سالن غذاخوری
مشخصات سالن غذا خوری
امکانات سالن پذیرایی
مشخصات سالن پذیرایی
مشخصات - امکانات