من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال تالارها > تالار > تالار شاهین اصفهان | من و شهر
۰ ۴۰۶۵

تالار شاهین

تالار شاهین اصفهانتالار شاهین اصفهانتالار شاهین اصفهانتالار شاهین اصفهانتالار شاهین اصفهانتالار شاهین اصفهانتالار شاهین اصفهان
نمایش عکس

اطلاعات تماس تالار شاهین

۰۳۱ ۳۲۷۵ ۷۳۰۱
۰۳۱ ۳۲۷۵ ۷۳۰۰
اصفهان،خیابان جی،خیابان همدانیان ، روبه روی بازار گل و گیاه اصفهان

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات تالار شاهین

امکانات سالن غذاخوری
مشخصات سالن غذا خوری
امکانات سالن پذیرایی
مشخصات سالن پذیرایی
مشخصات - امکانات

لیست قیمت تالار شاهین

لیست قیمت اشتراکمن و شهر
من و شهر

بتاهای جدید

%25 تخفیف کوتاهی مو بانوان
25%
۴۰,۰۰۰ ت
۳۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۷ روز + ۹:۳۲:۴۳
۱۰۰
%25 تخفیف شنیون
25%
۱۵۰,۰۰۰ ت
۱۱۲,۵۰۰ ت
۳ ماه و ۱۱۲ روز + ۹:۳۲:۴۳
۷۰
%25 تخفیف رنگ مو متوسط
25%
۶۵,۰۰۰ ت
۴۸,۷۵۰ ت
۰ ماه و ۲۷ روز + ۹:۳۲:۴۳
۱۲۰
%25 تخفیف مانیکور
25%
۲۵,۰۰۰ ت
۱۸,۷۵۰ ت
۰ ماه و ۲۷ روز + ۹:۳۲:۴۳
۹۰
%35 تخفیف پکیج زیبایی عقد
35%
۸۰۰,۰۰۰ ت
۵۲۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۷ روز + ۹:۳۲:۴۳
۷۰
%3۵ تخفیف آرایش عروس( پکیج2)
35%
۱,۲۵۰,۰۰۰ ت
۸۱۲,۵۰۰ ت
۰ ماه و ۲۷ روز + ۹:۳۲:۴۳
۵۰