من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال تالارها > تالار > تالار شاهین اصفهان | من و شهر
۱ ۰

تالار شاهین

تالار شاهین اصفهانتالار شاهین اصفهانتالار شاهین اصفهانتالار شاهین اصفهانتالار شاهین اصفهانتالار شاهین اصفهانتالار شاهین اصفهان

اطلاعات تماس تالار شاهین

۰۳۱ ۳۲۷۵ ۷۳۰۱
۰۳۱ ۳۲۷۵ ۷۳۰۰
اصفهان،خیابان جی،خیابان همدانیان ، روبه روی بازار گل و گیاه اصفهان
http://manoshahr.ir/shahin
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات تالار شاهین

امکانات سالن غذاخوری
مشخصات سالن غذا خوری
امکانات سالن پذیرایی
مشخصات سالن پذیرایی
مشخصات - امکانات

لیست قیمت تالار شاهین

لیست قیمت اشتراک