من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال تالارها > تالار > تالار ماه و ستاره اصفهان | من و شهر
۰ ۴۴۹۰

تالار ماه و ستاره

تالار ماه و ستاره اصفهانتالار ماه و ستاره اصفهانتالار ماه و ستاره اصفهانتالار ماه و ستاره اصفهانتالار ماه و ستاره اصفهانتالار ماه و ستاره اصفهانتالار ماه و ستاره اصفهانتالار ماه و ستاره اصفهانتالار ماه و ستاره اصفهان

اطلاعات تماس تالار ماه و ستاره

۰۹۱۳ ۷۱۰ ۳۵۰۰
۰۳۱ ۳۵۲۱ ۲۶۸۰
خیابان جی،میدان خوراسگان،خیابان سلمان،خیابان مقداد دوم
http://manoshahr.ir/mah-o-setareh
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات تالار ماه و ستاره

امکانات سالن غذاخوری
امکانات سالن پذیرایی
مشخصات سالن غذا خوری
مشخصات - امکانات
مشخصات سالن پذیرایی

لیست قیمت تالار ماه و ستاره

لیست قیمت اشتراک