من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال تالارها > هتل تالار > هتل تالار شیخ بهایی اصفهان | من و شهر
۰ ۱۶۴۰

هتل تالار شیخ بهایی

اطلاعات تماس هتل تالار شیخ بهایی

۰۹۱۳ ۴۷۴ ۰۴۰۰
۰۳۱ ۳۲۲۲ ۱۸۱۳
۰۳۱ ۳۲۲۰ ۷۷۱۴
اصفهان ، چهار باغ عباسی ، ابتدای خیابان شیخ بهایی
http://manoshahr.ir/sheikh-bahaei
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات هتل تالار شیخ بهایی

مشخصات سالن پذیرایی
امکانات سالن پذیرایی
مشخصات سالن غذا خوری
امکانات سالن غذاخوری
مشخصات - امکانات

لیست قیمت هتل تالار شیخ بهایی

لیست قیمت اشتراک