من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال تالارها > باغ تالار > باغ تالار فرمانیه اصفهان | من و شهر
۰ ۵۵۸۶

باغ تالار فرمانیه

باغ تالار فرمانیه اصفهانباغ تالار فرمانیه اصفهانباغ تالار فرمانیه اصفهانباغ تالار فرمانیه اصفهانباغ تالار فرمانیه اصفهانباغ تالار فرمانیه اصفهانباغ تالار فرمانیه اصفهان

اطلاعات تماس باغ تالار فرمانیه

۰۹۱۳ ۵۰۰ ۰۰۷۱
اصفهان ، جاده اصفهان شیراز ، بعد از پل راه آهن ، کوچه سفره خانه در بند

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات باغ تالار فرمانیه

امکانات سالن غذاخوری
مشخصات سالن غذا خوری
امکانات سالن پذیرایی
مشخصات سالن پذیرایی
مشخصات - امکانات

لیست قیمت باغ تالار فرمانیه

لیست قیمت اشتراک