من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال تالارها > باغ تالار > باغ تالار خان نشین اصفهان | من و شهر
۰ ۳۸۴۹

باغ تالار خان نشین

اطلاعات تماس باغ تالار خان نشین

۰۳۱ ۳۶۵۴ ۰۸۰۲
اصفهان ، جاده اصفهان - شیراز ، بعد از تقاطع سوم ، کوچهجنب کیوسک ۱۱۰
http://manoshahr.ir/khaan-neshin
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات باغ تالار خان نشین

مشخصات - امکانات
امکانات سالن غذاخوری
مشخصات سالن غذا خوری
امکانات سالن پذیرایی
مشخصات سالن پذیرایی

لیست قیمت باغ تالار خان نشین

لیست قیمت اشتراک