من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال تالارها > باغ تالار > باغ تالار طلائیه | من و شهر
۰ ۵۸۳۰

باغ تالار طلائیه

باغ تالار طلائیه اصفهانباغ تالار طلائیه اصفهانباغ تالار طلائیه اصفهانباغ تالار طلائیه اصفهانباغ تالار طلائیه اصفهانباغ تالار طلائیه اصفهانباغ تالار طلائیه اصفهانباغ تالار طلائیه اصفهانباغ تالار طلائیه اصفهانباغ تالار طلائیه اصفهان

اطلاعات تماس باغ تالار طلائیه

۰۹۱۳ ۷۳۰ ۴۸۰۰
۰۹۱۳ ۲۰۵ ۲۷۳۲
۰۳۱ ۳۷۴۷ ۲۹۳۷
اصفهان، اتوبان ذوب آهن، پل شهر ابریشم، کنارگذر سمت راست، کیلومتر ۱، به سمت جولرستان، حسین آباد
http://manoshahr.ir/talayieh
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات باغ تالار طلائیه

امکانات سالن غذاخوری
مشخصات سالن غذا خوری
امکانات سالن پذیرایی
مشخصات سالن پذیرایی
مشخصات - امکانات

لیست قیمت باغ تالار طلائیه

لیست قیمت اشتراک