من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > آشپزی‌ها > آشپزی تک اصفهان | من و شهر
۰ ۴۹۲

آشپزی تک

آشپزی تک اصفهانآشپزی تک اصفهان

اطلاعات تماس آشپزی تک

۰۳۱ ۳۴۴۴ ۹۵۰۳
۰۳۱ ۳۴۴۱ ۰۸۱۸
اصفهان ، خیابان جابر انصاری ، مقابل بانک سپه ، آشپزی تک
http://manoshahr.ir/tak
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات آشپزی تک

امکانات
سرویس دهی

منو غذا دسر و نوشیدنی آشپزی تک

منوی پیشنهادی

منو غذا غذای اصلی آشپزی تک

منوی پیشنهادی