من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > آشپزی‌ها > آشپزی میزبانی اصفهان | من و شهر
۰ ۳۱۸

آشپزی میزبانی

آشپزی میزبانی اصفهانآشپزی میزبانی اصفهان

اطلاعات تماس آشپزی میزبانی

۰۹۱۳ ۱۲۸ ۷۹۹۸
۰۳۱ ۳۴۴۰ ۵۱۰۸
اصفهان خیابان رباط اول ، روبروی مجتمع مهندسین
http://manoshahr.ir/mizbani
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات آشپزی میزبانی

امکانات
سرویس دهی

منو غذا غذای اصلی آشپزی میزبانی

منوی پیشنهادی