من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > آشپزی‌ها > آشپزی مامان پخت اصفهان | من و شهر
۰ ۵۳۴

آشپزی مامان پخت

آشپزی مامان پخت اصفهانآشپزی مامان پخت اصفهان

اطلاعات تماس آشپزی مامان پخت

۰۳۱ ۳۲۷۲ ۴۳۱۰
اصفهان ، خیابان گلزار شمالی ، مقابل خیابان آراسته
http://manoshahr.ir/maman-pokht
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات آشپزی مامان پخت

امکانات
سرویس دهی