من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > آشپزی‌ها > آش سنتی آذر اصفهان | من و شهر
۰ ۳۶۴

آش سنتی آذر

آش سنتی آذر اصفهانآش سنتی آذر اصفهان

اطلاعات تماس آش سنتی آذر

۰۳۱ ۳۴۳۶ ۷۷۱۶
اصفهان ، خیابان جابرانصاری ، خیابان ۵ آذر ، روبروی پارک ۲۲ بهمن
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات آش سنتی آذر

امکانات
سرویس دهی

منو غذا دسر و نوشیدنی آش سنتی آذر

منوی پیشنهادی

منو غذا غذای اصلی آش سنتی آذر

منوی پیشنهادی