من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > آشپزی‌ها > آشپزی دهکده اصفهان | من و شهر
۰ ۵۰۵

آشپزی دهکده

من و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس آشپزی دهکده

۰۹۱۳ ۱۲۵ ۹۶۰۱
اصفهان ، سه راه سیمین ، خیابان سوارکاران ، پشت ایستگاه اتوبوس ، آشپزی دهکده
http://manoshahr.ir/dehkadeh
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات آشپزی دهکده

سرویس دهی

منو غذا غذای اصلی آشپزی دهکده

جمعه
منوی پیشنهادی