من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > آشپزی‌ها > آشپزی اطمینان اصفهان | من و شهر
۰ ۳۰۵

آشپزی اطمینان

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس آشپزی اطمینان

اصفهان ، خیابان جی ، نرسیده به خیابان همدانیان
http://manoshahr.ir/etminan
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات آشپزی اطمینان

امکانات
سرویس دهی

منو غذا غذای اصلی آشپزی اطمینان

دسر و نوشیدنی
منوی پیشنهادی