من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > آشپزی‌ها > آشپزی آتاش اصفهان | من و شهر
۰ ۱۰۷۴

آشپزی آتاش

آشپزی آتاش اصفهانآشپزی آتاش اصفهان

اطلاعات تماس آشپزی آتاش

۰۳۱ ۳۲۶۶ ۴۸۵۳
۰۳۱ ۳۲۶۴ ۴۰۰۳
اصفهان ، خیابان بزرگمهر ، چهارراه نورباران ، به سمت پل بزرگمهر ، جنب کوچه ۲۲
http://manoshahr.ir/ataash
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات آشپزی آتاش

امکانات
سرویس دهی

منو غذا غذای اصلی آشپزی آتاش

منوی پیشنهادی