من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > رستوران‌ها > رستوران سلامت اصفهان | من و شهر
۱ ۰

رستوران سلامت

رستوران سلامت اصفهانرستوران سلامت اصفهانرستوران سلامت اصفهانرستوران سلامت اصفهانرستوران سلامت اصفهانرستوران سلامت اصفهان

اطلاعات تماس رستوران سلامت

۰۳۱ ۳۵۲۱ ۴۳۱۳
۰۳۱ ۳۵۲۱ ۵۴۵۲
اصفهان ، خیابان جی شرقی ، مقابل خیابان شریعتی
http://manoshahr.ir/salamat
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رستوران سلامت

امکانات
مشخصات
سرویس دهی
مشخصات عمومی

منو غذا نوشیدنی رستوران سلامت

منوی پیشنهادیمنو غذا پیش غذا رستوران سلامت

منوی پیشنهادیمنو غذا غذای اصلی رستوران سلامت

دریایی
منوی پیشنهادی