من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > رستوران‌ها > رستوران پرندیس اصفهان | من و شهر
۰ ۱۴۹۲

رستوران پرندیس

من و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس رستوران پرندیس

۰۹۱۳ ۱۰۱ ۱۱۲۵
۰۳۱ ۳۲۳۵ ۲۵۹۲
اصفهان ، خیابان مطهری ، شمال پل ابوذر (آذر) ، ابتدای خیابان ابوذر
http://manoshahr.ir/parandis
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رستوران پرندیس

امکانات
مشخصات
سرویس دهی
مشخصات عمومی

منو غذا دسر و نوشیدنی رستوران پرندیس

منوی پیشنهادی

منو غذا غذای اصلی رستوران پرندیس

منوی پیشنهادی