من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > رستوران‌ها > رستوران قصر غذا اصفهان | من و شهر
۱ ۰

رستوران قصر غذا

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس رستوران قصر غذا

۰۳۱ ۳۷۷۹ ۰۷۹۱
۰۳۱ ۳۷۷۹ ۰۷۹۰
اصفهان ،خیابان سه راه سیمین ،ابتدای خیابان جانبازان ،رستوران قصر غذا
http://manoshahr.ir/ghasr-e-ghaza
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رستوران قصر غذا

امکانات
مشخصات
سرویس دهی
مشخصات عمومی

منو غذا دسر و نوشیدنی رستوران قصر غذا

منوی پیشنهادیمنو غذا غذای اصلی رستوران قصر غذا

منوی پیشنهادی