من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > رستوران‌ها > باغ رستوران محمد اصفهان | من و شهر
۱ ۰

باغ رستوران محمد

باغ رستوران محمد اصفهانباغ رستوران محمد اصفهانباغ رستوران محمد اصفهانباغ رستوران محمد اصفهانباغ رستوران محمد اصفهانباغ رستوران محمد اصفهانباغ رستوران محمد اصفهانباغ رستوران محمد اصفهانباغ رستوران محمد اصفهان

اطلاعات تماس باغ رستوران محمد

۰۹۱۳ ۲۸۸ ۰۰۲۷
۰۳۱ ۳۳۷۶ ۲۰۷۶
۰۳۱ ۳۳۷۶ ۴۶۷۰
اصفهان ، درچه ، حدفاصل پل بعثت و پل شهدا ، مجاورت رودخانه
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات باغ رستوران محمد

امکانات
مشخصات
سرویس دهی
مشخصات عمومی