من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > رستوران‌ها > سفره سرای سید اصفهان | من و شهر
۱ ۰

سفره سرای سید

رستوران و سفره سرای سید اصفهانرستوران و سفره سرای سید اصفهانرستوران و سفره سرای سید اصفهانرستوران و سفره سرای سید اصفهانرستوران و سفره سرای سید اصفهانرستوران و سفره سرای سید اصفهانرستوران و سفره سرای سید اصفهانرستوران و سفره سرای سید اصفهانرستوران و سفره سرای سید اصفهان

اطلاعات تماس سفره سرای سید

۰۳۱ ۳۳۷۷ ۰۲۲۴
۰۹۱۳ ۱۶۸ ۱۶۸۵
۰۹۱۳ ۱۶۸ ۱۶۸۵
۰۳۱ ۳۳۷۷ ۰۲۲۴
اصفهان ،خیابان آتشگاه ،بعد از بانک ملی ،اول خیابان آب ، رستوران و سفره سرای سید
http://manoshahr.ir/seyed
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات سفره سرای سید

امکانات
مشخصات
سرویس دهی
مشخصات عمومی

منو غذا دسر و نوشیدنی سفره سرای سید

منوی پیشنهادی


منو غذا غذای اصلی سفره سرای سید

منوی پیشنهادی