من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > رستوران‌ها > رستوران آوا اصفهان | من و شهر
۱ ۰

رستوران آوا

رستوران آوا اصفهانرستوران آوا اصفهانرستوران آوا اصفهانرستوران آوا اصفهان

اطلاعات تماس رستوران آوا

۰۹۱۳ ۱۶۵ ۲۲۵۲
۰۳۱ ۳۳۳۴ ۲۷۷۱
اصفهان ، خیابان امام خمینی ، ورودی تابلو خانه اصفهان ، حدفاصل آمزشگاه راننگی کیهان و مسجدالشهدا
http://manoshahr.ir/ava
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رستوران آوا

مشخصات عمومی
امکانات
مشخصات
سرویس دهی

منو غذا دسر رستوران آوا

منوی پیشنهادیمنو غذا نوشیدنی رستوران آوا

منوی پیشنهادیمنو غذا غذای اصلی رستوران آوا

منوی پیشنهادی