من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > رستوران‌ها > رستوران هانی - شعبه حکیم نظامی - اصفهان | من و شهر
۰ ۳۳۲۲

رستوران هانی | شعبه حکیم نظامی

رستوران هانی اصفهانرستوران هانی اصفهان

اطلاعات تماس رستوران هانی | شعبه حکیم نظامی

۰۳۱ ۳۶۲۸ ۳۴۰۶
۰۳۱ ۳۶۲۷ ۴۸۴۹
۰۳۱ ۳۶۲۷ ۱۲۲۷
اصفهان ، خیابان حکیم نظامی ، حد فاصل چهار راه خاقانی و چهار راه حکیم نظامی
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رستوران هانی | شعبه حکیم نظامی

امکانات
مشخصات
سرویس دهی
مشخصات عمومی

منو غذا غذای اصلی رستوران هانی | شعبه حکیم نظامی

منوی پیشنهادی
منو غذا خوراک های کبابی رستوران هانی | شعبه حکیم نظامی

منوی پیشنهادی
منو غذا غذای سنتی رستوران هانی | شعبه حکیم نظامی

منوی پیشنهادی
منو غذا پلوئی ها رستوران هانی | شعبه حکیم نظامی

منوی پیشنهادی
منو غذا خوراک های اصلی رستوران هانی | شعبه حکیم نظامی

منوی پیشنهادی