من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > رستوران‌ها > سفره خانه دلنوازان اصفهان | من و شهر
۰ ۲۵۳۴

سفره خانه دلنوازان

سفره خانه دلنوازان اصفهان

اطلاعات تماس سفره خانه دلنوازان

اصفهان ، مرغ
http://manoshahr.ir/delnavazan
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات سفره خانه دلنوازان

امکانات
مشخصات
سرویس دهی
مشخصات عمومی