من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > رستوران‌ها > رستوران میزبان اصفهان | من و شهر
۰ ۸۲۰

رستوران میزبان

رستوران میزبان اصفهان

اطلاعات تماس رستوران میزبان

۰۳۱ ۳۲۳۶ ۷۰۰۰
۰۳۱ ۳۲۳۶ ۷۰۸۰
اصفهان ،خیابان دکتر بهشتی ، ،روبروی خیابان عباس آباد
http://manoshahr.ir/mizban
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رستوران میزبان

امکانات
مشخصات
سرویس دهی
مشخصات عمومی