من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > رستوران‌ها > رستوران امجد اصفهان | من و شهر
۰ ۳۳۸

رستوران امجد

رستوران امجد اصفهانرستوران امجد اصفهان

اطلاعات تماس رستوران امجد

۰۳۱ ۳۷۸۰ ۳۵۲۲
اصفهان ، انتهای خیابان قائمیه ، کوچه گل خانه
http://manoshahr.ir/amjad
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رستوران امجد

سرویس دهی
امکانات
مشخصات
مشخصات عمومی