من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > رستوران‌ها > رستوران شیرین نخل اصفهان | من و شهر
۰ ۹۰۱

رستوران شیرین نخل

رستوران شیرین نخلرستوران شیرین نخلرستوران شیرین نخلرستوران شیرین نخلرستوران شیرین نخلرستوران شیرین نخل

اطلاعات تماس رستوران شیرین نخل

۰۹۱۳ ۲۸۶ ۸۶۳۶
۰۹۱۳ ۰۰۰ ۰۶۷۷
۰۳۱ ۳۷۷۶ ۶۰۴۷
۰۳۱ ۳۷۷۷ ۳۸۳۵
اصفهان ، خیابان سیمین (سهروردی) ، حدفاصل سه راه سیمین و خیابان رودکی
http://manoshahr.ir/shirin-nakhl
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رستوران شیرین نخل

مشخصات عمومی
امکانات
مشخصات
سرویس دهی

منو غذا نوشیدنی رستوران شیرین نخل

منوی پیشنهادیمنو غذا دسر رستوران شیرین نخل

منوی پیشنهادیمنو غذا غذای اصلی رستوران شیرین نخل

منوی پیشنهادی