من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > رستوران‌ها > رستوران رضا اصفهان | من و شهر
۰ ۶۷۳

رستوران رضا

اطلاعات تماس رستوران رضا

۰۹۳۸ ۷۲۷ ۱۰۰۶
۰۹۱۳ ۳۰۹ ۱۲۸۸
۰۹۱۳ ۳۶۹ ۶۷۸۲
۰۳۱ ۳۵۲۴ ۲۹۱۷
اصفهان ، خیابان جی ، خیابان همدانیان ، روبروی ترمینال
http://manoshahr.ir/reza
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رستوران رضا

امکانات
مشخصات
سرویس دهی
مشخصات عمومی

منو غذا غذای اصلی رستوران رضا

خوراک‌ها
چلو‌ها