من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > رستوران پاسارگاد اصفهان | من و شهر
۰ ۴۶۶

رستوران پاسارگاد

رستوران پاسارگاد اصفهانرستوران پاسارگاد اصفهان

اطلاعات تماس رستوران پاسارگاد

۰۳۱ ۳۷۷۸ ۷۰۰۵
اصفهان ،میدان ارتش ، جنب بازارچه فجر ،جنب توپخانه ۵۵
http://manoshahr.ir/pasargad
info@manoshahr.ir
Icon

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رستوران پاسارگاد

Icon
مشخصات عمومی
Icon
امکانات
Icon
مشخصات
Icon
سرویس دهی

بتاهای جدید

ورزش در آب عمومی قهرمانان
30%
۲۱۵,۰۰۰ ت
۱۵۰,۵۰۰ ت
۰ ماه و ۲۵ روز + ۲۰:۱۵:۶
۱۵
باشگاه بدنسازی زیتون شهرک امیریه
25%
۱۳۵,۰۰۰ ت
۱۰۱,۲۵۰ ت
۰ ماه و ۲۶ روز + ۲۱:۱۵:۶
۴۵
اصلاح سر و پاکسازی صورت
30%
۳۰,۰۰۰ ت
۲۱,۰۰۰ ت
اتمام زمان
۴۵
نصب درب کرکره برقی بر حسب متراژ
20%
۴۰,۰۰۰ ت
۳۲,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۵ روز + ۲۰:۱۵:۶
۵۰
تدریس خصوصی زبان انگلیسی
40%
۱۰۰,۰۰۰ ت
۶۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۶ روز + ۲۱:۱۵:۶
۴۰
آموزش والیبال تکمیلی
20%
۹۰,۰۰۰ ت
۷۲,۰۰۰ ت
اتمام زمان
۵۰
باشگاه بدنسازی زیتون شهرک امیریه
25%
۱۱۵,۰۰۰ ت
۸۶,۲۵۰ ت
۰ ماه و ۲۶ روز + ۲۱:۱۵:۶
۴۵
ورزش در آب عمومی ستارگان
30%
۲۰۰,۰۰۰ ت
۱۴۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۶ روز + ۲۱:۱۵:۶
۱۴
آموزش والیبال پیشرفته
25%
۱۱۰,۰۰۰ ت
۸۲,۵۰۰ ت
اتمام زمان
۵۰