من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > طباخی حمید اصفهان | من و شهر
۱ ۰

طباخی حمید

طباخی حمید اصفهانطباخی حمید اصفهانمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس طباخی حمید

۰۹۱۳ ۳۲۵ ۵۵۷۶
۰۳۱ ۳۲۶۵ ۲۲۹۰
اصفهان ، خیابان شریف واقفی ، خیابان گلزار جنوبی ، روبروی فروشگاه ماه ، جنب کیف غنچه
http://manoshahr.ir/hamid
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات طباخی حمید

سرویس دهی

منو غذا غذای اصلی طباخی حمید

منوی پیشنهادی