من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > کترینگ غذای دریاچه اصفهان | من و شهر
۱ ۰

کترینگ غذای دریاچه

کترینگ غذای دریاچه اصفهانکترینگ غذای دریاچه اصفهان

اطلاعات تماس کترینگ غذای دریاچه

۰۹۱۳ ۳۱۳ ۴۱۹۳
۰۳۱ ۳۷۷۹ ۰۵۱۷
اصفهان ، خیابان باغ دریاچه ، نبش کوچه ۶۰
http://manoshahr.ir/ghazay-e-daryache
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات کترینگ غذای دریاچه

مشخصات - امکانات
سرویس دهی

منو غذا دسر و نوشیدنی کترینگ غذای دریاچه

منوی پیشنهادی
منو غذا غذای اصلی کترینگ غذای دریاچه

دریایی
جوجه‌ها
چلو کباب‌ها


منو غذا غذای روز کترینگ غذای دریاچه

سه شنبه
دوشنبه
شنبه