من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > مجموعه غذایی سالار ام البنین (س) اصفهان | من و شهر
۱ ۰

مجموعه غذایی سالار ام البنین (س)

مجموعه غذایی سالار ام البنین (س)مجموعه غذایی سالار ام البنین (س)مجموعه غذایی سالار ام البنین (س)مجموعه غذایی سالار ام البنین (س)مجموعه غذایی سالار ام البنین (س)مجموعه غذایی سالار ام البنین (س)مجموعه غذایی سالار ام البنین (س)مجموعه غذایی سالار ام البنین (س)

اطلاعات تماس مجموعه غذایی سالار ام البنین (س)

۰۹۱۳ ۲۳۷ ۳۴۶۹
۰۹۱۳ ۱۰۷ ۱۷۸۳
۰۳۱ ۳۴۴۶ ۷۹۸۲
۰۳۱ ۳۴۴۶ ۷۹۸۱
اصفهان ، میدان قدس ، خیابان مصلی ، روبروی دارالشفاء ام البنین (س)
http://manoshahr.ir/om-olbanin
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات مجموعه غذایی سالار ام البنین (س)

مشخصات عمومی
امکانات
مشخصات
سرویس دهی

منو غذا غذای اصلی مجموعه غذایی سالار ام البنین (س)

منوی پیشنهادی