من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > کنتاکی > خانه کنتاکی - شعبه جمهوری - اصفهان | من و شهر
۰ ۲۱۳۶

خانه کنتاکی | شعبه جمهوری

خانه کنتاکی اصفهانخانه کنتاکی اصفهانخانه کنتاکی اصفهان

اطلاعات تماس خانه کنتاکی | شعبه جمهوری

۰۳۱ ۳۳۳۸ ۴۴۹۵
۰۳۱ ۳۳۳۸ ۴۴۹۴
اصفهان ،میدان جمهوری ،خیابان امام خمینی ،ابتدای کوچه شماره ۳ ،مجتمع جام جم
www.kentuckyhouse.com
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

Icon

خدمات و امکانات خانه کنتاکی | شعبه جمهوری

Icon

امکانات

Icon

مشخصات

Icon

سرویس دهی

Icon

مشخصات عمومی

منو غذا نوشیدنی خانه کنتاکی | شعبه جمهوری

Icon

منوی پیشنهادی