من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > کنتاکی > کنتاکی سیب بزرگ اصفهان | من و شهر
۰ ۱۰۷۷

کنتاکی سیب بزرگ

نمایش عکس

اطلاعات تماس کنتاکی سیب بزرگ

۰۹۳۶ ۵۹۸ ۰۰۸۱
۰۳۱ ۳۲۳۵ ۵۹۳۹
اصفهان ، خیابان مطهری ، پل آذر

خدمات و امکانات کنتاکی سیب بزرگ

مشخصات عمومی
امکانات
مشخصات
سرویس دهی

منو غذا نوشیدنی کنتاکی سیب بزرگ

منوی پیشنهادی