من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > کنتاکی > کنتاکی سیب بزرگ اصفهان | من و شهر
۰ ۷۸۱

کنتاکی سیب بزرگ

اطلاعات تماس کنتاکی سیب بزرگ

۰۹۳۶ ۵۹۸ ۰۰۸۱
۰۳۱ ۳۲۳۵ ۵۹۳۹
اصفهان ، خیابان مطهری ، پل آذر
http://manoshahr.ir/sib-e-bozorg
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات کنتاکی سیب بزرگ

مشخصات عمومی
امکانات
مشخصات
سرویس دهی

منو غذا نوشیدنی کنتاکی سیب بزرگ

منوی پیشنهادی


منو غذا پیش غذا کنتاکی سیب بزرگ

منوی پیشنهادی


منو غذا پیتزاها کنتاکی سیب بزرگ

منوی پیشنهادی


منو غذا ساندویچ ها کنتاکی سیب بزرگ

منوی پیشنهادی
برگر‌‌‌ها