من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > کنتاکی > خانه کنتاکی - شعبه سیتی سنتر - اصفهان | من و شهر
۰ ۱۴۶۱

خانه کنتاکی | شعبه سیتی سنتر

نمایش عکس

درباره خانه کنتاکی | شعبه سیتی سنتر

خانه کنتاکی

اطلاعات تماس خانه کنتاکی | شعبه سیتی سنتر

۰۳۱ ۳۶۵۵ ۰۰۸۵
اصفهان ، سیتی سنتر ، طبقه ۴ ، فودکورت

خدمات و امکانات خانه کنتاکی | شعبه سیتی سنتر

امکانات
مشخصات
سرویس دهی
مشخصات عمومی

منو غذا کنتاکی ها خانه کنتاکی | شعبه سیتی سنتر

منوی پیشنهادی

لیست قیمت خانه کنتاکی | شعبه سیتی سنتر

شعبات