من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > کنتاکی > خانه کنتاکی - شعبه بلوار ملت - اصفهان | من و شهر
۰ ۲۱۳۰

خانه کنتاکی | شعبه بلوار ملت

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس خانه کنتاکی | شعبه بلوار ملت

۰۹۱۳ ۱۱۹ ۱۲۷۳
۰۳۱ ۳۶۲۹ ۴۴۲۴
۰۳۱ ۳۶۲۶ ۷۸۷۵
اصفهان ، بلوار ملت ، حدفاصل هتل کوثر و پل آذر
www.kentuckyhouse.com
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات خانه کنتاکی | شعبه بلوار ملت

Icon
مشخصات عمومی
Icon
امکانات
Icon
مشخصات
Icon
سرویس دهی

منو غذا نوشیدنی خانه کنتاکی | شعبه بلوار ملت

Icon
منوی پیشنهادی

منو غذا پیش غذا خانه کنتاکی | شعبه بلوار ملت

Icon
منوی پیشنهادی

منو غذا غذای کودک خانه کنتاکی | شعبه بلوار ملت

Icon
منوی پیشنهادی

منو غذا پیتزاها خانه کنتاکی | شعبه بلوار ملت

Icon
منوی پیشنهادی

منو غذا ساندویچ ها خانه کنتاکی | شعبه بلوار ملت

Icon
منوی پیشنهادی
Icon
برگر‌‌‌ها
منو غذا کنتاکی ها خانه کنتاکی | شعبه بلوار ملت

Icon
منوی پیشنهادی

لیست قیمت خانه کنتاکی | شعبه بلوار ملت

Icon
شعبات