من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > کنتاکی > خانه کنتاکی - شعبه خورشید - اصفهان | من و شهر
۰ ۴۱۹۹

خانه کنتاکی | شعبه خورشید

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس خانه کنتاکی | شعبه خورشید

۰۹۱۳ ۳۱۸ ۶۵۱۹
۰۹۱۳ ۱۱۹ ۵۳۵۴
۰۳۱ ۳۲۲۸ ۷۳۹۳
۰۳۱ ۳۲۲۸ ۷۳۹۲
اصفهان ، نظر میانی، ابتدای خیابان خورشید ، سمت چپ
www.kentuckyhouse.com
info@manoshahr.ir
Icon

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات خانه کنتاکی | شعبه خورشید

Icon
مشخصات عمومی
Icon
امکانات
Icon
مشخصات
Icon
سرویس دهی

منو غذا نوشیدنی خانه کنتاکی | شعبه خورشید

Icon
منوی پیشنهادی

منو غذا پیش غذا خانه کنتاکی | شعبه خورشید

Icon
منوی پیشنهادی

منو غذا غذای کودک خانه کنتاکی | شعبه خورشید

Icon
منوی پیشنهادی

منو غذا پیتزاها خانه کنتاکی | شعبه خورشید

Icon
منوی پیشنهادی

منو غذا ساندویچ ها خانه کنتاکی | شعبه خورشید

Icon
منوی پیشنهادی
Icon
برگر‌‌‌ها
منو غذا کنتاکی ها خانه کنتاکی | شعبه خورشید

Icon
منوی پیشنهادی

لیست قیمت خانه کنتاکی | شعبه خورشید

Icon
شعباتبتاهای جدید

تست شخصیت
80%
۷۰,۰۰۰ ت
۱۴,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۱ روز + ۲۱:۱۲:۵۵
۳۵
آموزش والیبال پیشرفته
25%
۱۱۰,۰۰۰ ت
۸۲,۵۰۰ ت
اتمام زمان
۵۰
بلیط استخر هتل سفیر اصفهان
50%
۳۰,۰۰۰ ت
۱۵,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۷ روز + ۲۲:۱۲:۵۵
۵۵
آموزش والیبال تکمیلی
20%
۹۰,۰۰۰ ت
۷۲,۰۰۰ ت
اتمام زمان
۵۰
ویزیت کلینیک تغذیه و رژیم درمانی
33%
۴۵,۰۰۰ ت
۳۰,۱۵۰ ت
۰ ماه و ۲۷ روز + ۲۲:۱۲:۵۵
۳۵
آموزش شنا خصوصی قهرمانان
15%
۴۵۰,۰۰۰ ت
۳۸۲,۵۰۰ ت
۰ ماه و ۲۱ روز + ۲۱:۱۲:۵۵
۴۰
آموزش شنا نیمه خصوصی 4 نفره
25%
۴۰۰,۰۰۰ ت
۳۰۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۶ روز + ۲۱:۱۲:۵۵
۲۱
باشگاه بدنسازی زیتون شهرک امیریه
25%
۱۱۵,۰۰۰ ت
۸۶,۲۵۰ ت
۰ ماه و ۲۷ روز + ۲۲:۱۲:۵۵
۴۵
ورزش در آب نیمه خصوصی ستارگان
32%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۰۴,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۶ روز + ۲۱:۱۲:۵۵
۲۰
ورزش در آب عمومی ستارگان
30%
۲۰۰,۰۰۰ ت
۱۴۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۷ روز + ۲۲:۱۲:۵۵
۱۴