من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > کنتاکی > خانه کنتاکی - شعبه میدان احمد آباد - اصفهان | من و شهر
۰ ۱۷۷۶

خانه کنتاکی | شعبه میدان احمد آباد

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس خانه کنتاکی | شعبه میدان احمد آباد

۰۹۱۳ ۱۱۹ ۸۳۸۳
۰۳۱ ۳۲۲۹ ۴۵۲۸
۰۳۱ ۰۲۲۹ ۸۸۸۸
۰۳۱ ۳۲۲۹ ۱۱۱۱
اصفهان ، فلکه احمد آباد
www.kentuckyhouse.com
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات خانه کنتاکی | شعبه میدان احمد آباد

Icon
امکانات
Icon
مشخصات
Icon
سرویس دهی
Icon
مشخصات عمومی

منو غذا نوشیدنی خانه کنتاکی | شعبه میدان احمد آباد

Icon
منوی پیشنهادی

منو غذا پیش غذا خانه کنتاکی | شعبه میدان احمد آباد

Icon
منوی پیشنهادی

منو غذا غذای کودک خانه کنتاکی | شعبه میدان احمد آباد

Icon
منوی پیشنهادی

منو غذا پیتزاها خانه کنتاکی | شعبه میدان احمد آباد

Icon
منوی پیشنهادی

منو غذا ساندویچ ها خانه کنتاکی | شعبه میدان احمد آباد

Icon
منوی پیشنهادی
Icon
برگر‌‌‌ها
منو غذا کنتاکی ها خانه کنتاکی | شعبه میدان احمد آباد

Icon
منوی پیشنهادی

لیست قیمت خانه کنتاکی | شعبه میدان احمد آباد

Icon
شعبات