من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > کنتاکی > خانه کنتاکی - شعبه کاوه - اصفهان | من و شهر
۰ ۲۳۹۷

خانه کنتاکی | شعبه کاوه

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس خانه کنتاکی | شعبه کاوه

۰۹۱۳ ۰۱۷ ۸۹۷۵
۰۳۱ ۳۳۴۵ ۹۹۹۹
۰۳۱ ۳۳۴۵ ۸۸۸۸
اصفهان ، خیابان کاوه ، حدفاصل پل چمران و چهارراه ۲۵ آبان
www.kentuckyhouse.com
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات خانه کنتاکی | شعبه کاوه

Icon
امکانات
Icon
مشخصات
Icon
سرویس دهی
Icon
مشخصات عمومی

منو غذا نوشیدنی خانه کنتاکی | شعبه کاوه

Icon
منوی پیشنهادی
Icon
منوی پیشنهادی


منو غذا پیش غذا خانه کنتاکی | شعبه کاوه

Icon
منوی پیشنهادی

منو غذا غذای کودک خانه کنتاکی | شعبه کاوه

Icon
منوی پیشنهادی

منو غذا پیتزاها خانه کنتاکی | شعبه کاوه

Icon
منوی پیشنهادی
Icon
منوی پیشنهادی


منو غذا ساندویچ ها خانه کنتاکی | شعبه کاوه

Icon
منوی پیشنهادی
Icon
منوی پیشنهادی
Icon
برگر‌‌‌ها


منو غذا کنتاکی ها خانه کنتاکی | شعبه کاوه

Icon
منوی پیشنهادی

لیست قیمت خانه کنتاکی | شعبه کاوه

Icon
شعبات