من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > کنتاکی > خانه کنتاکی - شعبه کاوه - اصفهان | من و شهر
۰ ۲۹۶۸

خانه کنتاکی | شعبه کاوه

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

اطلاعات تماس خانه کنتاکی | شعبه کاوه

۰۹۱۳ ۰۱۷ ۸۹۷۵
۰۳۱ ۳۳۴۵ ۹۹۹۹
۰۳۱ ۳۳۴۵ ۸۸۸۸
اصفهان ، خیابان کاوه ، حدفاصل پل چمران و چهارراه ۲۵ آبان

خدمات و امکانات خانه کنتاکی | شعبه کاوه

امکانات
مشخصات
سرویس دهی
مشخصات عمومی

منو غذا نوشیدنی خانه کنتاکی | شعبه کاوه

منوی پیشنهادی
منوی پیشنهادی

لیست قیمت خانه کنتاکی | شعبه کاوه

شعبات