من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > کله‌پزی‌ها > کله پزی پارسیان اصفهان | من و شهر
۰ ۵۵۵

کله پزی پارسیان

کله پزی پارسیان اصفهانکله پزی پارسیان اصفهان

اطلاعات تماس کله پزی پارسیان

اصفهان ، خیابان هشت بهشت شرقی ، بعد از چهارراه پیروزی ، کله پزی پارسیان
http://manoshahr.ir/parsian
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات کله پزی پارسیان

سرویس دهی
مشخصات عمومی

منو غذا دسر و نوشیدنی کله پزی پارسیان

منوی پیشنهادی
منو غذا غذای اصلی کله پزی پارسیان

منوی پیشنهادی